Thursday, 3 November 2011

For Hetal Mahendrakumar Sangani: પ્રેમ છે

પ્રેમ છે અમોને તેમના પ્રત્યે,
પણ નથી તેનું ભાન તેમને અમો પ્રત્યે.

સ્વપ્નો આવે છે તેમના જ બસ દિવસ-રાત,
કેવું અજબ આકર્ષણ છે તે ચહેરા નું.

નજર સામે બસ તે જ આવે છે,
વિચારોમાં બસ તેમના જ, વિચાર આવે છે.

ખુદનો વિચાર કઈ રીતે કરું? યાદ આવે છે દરેક પળે, તે હસતો ચહેરો,
જે કોઈક પળે જ જોવા મળે છે.

ઝંખના છે દીપ ને ગીત ગીતની,
બસ સમજે તો જિંદગી બની જાય.

No comments:

Post a Comment